Boekbespreking
Michael Armstrong and Duncan Brown, Strategic Reward – making it happen

Editie 2008, nr. 4

Ritchie de Blieck

Het realiseren van strategische fit, vertical alignment (dat ook in het artikel van Corine Boon in dit nummer aan bod komt) is een belangrijke doelstelling van HR- en beloningsbeleid. De auteurs zijn hartstochtelijk voorstander van deze strategische benadering van beloningsbeleid. Er is in hun ogen geen alternatief voor effectief beloningsbeleid. Echter op grond van hun jarenlange ervaring op dit terrein wijzen ze de lezer op een aantal kansen en bedreigingen op de weg naar strategisch belonen: te veel aandacht voor planning ten koste van proces en praktijk; nadruk op ontwerp in plaats van implementatie; liever met topmanagement en HR dan met lijnmanagement en medewerkers; en voorkeur voor een gelikt concept in plaats van communiceren.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.