Eén organisatie, twee werelden

Het onderzoek van KIS toont racisme op de werkvloer bij gemeenten. Medewerkers met een migratieachtergrond ervaren vaak racistische opmerkingen en uitsluiting bij promoties. Leidinggevenden zonder migratieachtergrond zijn zich hier vaak niet van bewust. Objectieve procedures en trainingen voor leidinggevenden kunnen helpen deze ongelijkheid te verminderen.