Over dilemma’s en valkuilen bij implementatietrajecten

Artikel
Editie 2002, nr. 1

Richard de Vries & Geert Klaver

De implementatie van een prestatiebeloning kent een aantal valkuilen waar HR-managers geregeld intrappen. De praktijk onderscheidt tien van zulke valkuilen. In de eerste plaats moet de organisatie niet vooruitlopen op de cultuur en moet een implementatietraject op de vormgeving van de organisatiecultuur afgestemd zijn. In de tweede plaats moet vanuit een missie naar strategie en operationele doelstellingen gewerkt worden. Voorts moet prestatiebeloning ingebed in de doelstellingen zijn waarbij gedragseisen helder geformuleerd worden. Het traject moet aansluiten op de beinvloedingsniveaus van functies en managers moeten in staat zijn het proces te managen. De organisatie moet prestatiebeloning beschouwen als een communicatie-exercitie en de prestatiebeloning moet van voldoende omvang zijn. Ten slotte moet de organisatie de dynamiek van processen en systemen rond prestatiebeloning onderkennen, alsmede het feit dat niet alleen prestatiebeloning tot betere prestaties leidt. Het blijft een middel en geen doel.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.