Vanaf de zijlijn
Editie 2006, nr. 4

Peter Ester

Internationaal was Nederland een van de eerste landen die systematisch nadacht over levensloopbeleid. Daar was en is ook alle aanleiding voor. Onze levensloop wordt steeds diverser en individualistischer. Sociologen duiden dit als een ontwikkeling van een standaardbiografie naar een keuzebiografie. De druk om in het spitsuur van het leven betaalde arbeid, zorg voor de kinderen, her- en bijscholing en zelfs vrije tijd te combineren, wordt steeds knellender. Bovendien worden werknemers geacht levenslang te leren en continu te schaven aan hun kerncompetenties. Levensloopbeleid is een antwoord om deze problemen integraal het hoofd te bieden.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.