Dilemma’s voor HR-management

Artikel
Editie 2003, nr. 4

Rien Huiskamp & Frits Kluijtmans

De inzet van arbeid in organisaties is gebonden aan een stelsel van regels die bepalen wat wel en niet betamelijk en geoorloofd is in het verkeer tussen management en medewerkers. Deze regels zijn vastgelegd in wetten (over arbeidstijden, medezeggenschap, veiligheid en gezondheid) en cao’s die een groot deel van de individuele arbeidsovereenkomsten van werknemers regelen. Maar ook op het niveau van de individuele onderneming bestaan impliciete en expliciete regels die de inzet van arbeid reguleren. De vraag is nu welke veranderingen in regels optreden als gevolg van ontwikkelingen die zich in de omgeving van organisaties, op de arbeidsmarkt en in organisaties zelf voordoen. Omdat een dergelijke brede vraagstelling niet eenvoudig te beantwoorden is (daarvoor zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de sectoren al te groot), beperkt dit artikel zich tot de vraag hoe de regels rond arbeid in organisaties veranderen als gevolg van veranderingen van organisatievormen en, mede als gevolg daarvan, van veranderingen in het type arbeidsrelatie. Uitgangspunt daarbij is de idee dat zowel bij de veranderingen van organisatievormen als van arbeidsrelaties sprake is van de introductie van marktachtige elementen. De grens tussen organisatie en markt wordt vloeiender en arbeidsrelaties krijgen steeds meer kenmerken die voorheen alleen eigen waren aan opdrachtrelaties.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.