Commentaar op de artikelen Ontwikkelingen in de HRM-rol lijnmanagers en HR-afdeling en Doeltreffend HRM door lijnmanagers.

Piet Hoogendoorn
Editie 2013, nr. 1

In beide artikelen wordt geconcludeerd dat het nog niet best gesteld is met een goede implementatie/inbedding van HRM binnen de onderzochte bedrijven. Dat geldt in het bijzonder voor de (lijn)managers en in minder mate voor de HR-afdeling. Ter geruststelling: er is voldoende instrumentarium. Maar dat is blijkbaar geen garantie. Ik kan mij goed vin-den in de conclusies van de auteurs. In deze bijdrage wil ik daarop reflecteren vanuit mijn eigen praktijk.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.