Samen op zoek naar vakmensen! Dat is de kern van het advies van SER Brabant voor de toekomstige arbeidsmarkt in de provincie Brabant. De Brabantse economie groeit als kool, maar er is een prangend tekort aan vakmensen. Er zijn te weinig mensen aan het werk, de arbeidsmobiliteit is te laag en het leerklimaat in de scholen sluit nog te weinig aan op het ‘leren leren’. De belangrijkste vragen zijn: hoe blijven burgers hun leven lang in de running? Hoe moeten we samenwerken om dat te bereiken? Dit probleem speelt niet alleen in Brabant. De uitdaging is bekend. De oplossing ook: een Leven Lang Leren staat al geruime tijd op de bestuurlijke agenda. Maar toch komt het in de praktijk niet goed van de grond. Hoe krijgen we het tij gekeerd?

Dit voorjaar was ik aanwezig op een brainstormsessie over Leven Lang Leren, georganiseerd door het Breed Platform Arbeid, een samenwerkingsverband van 30 lectoren op het gebied van HRM en Arbeid. Samen met vertegenwoordigers uit het werkveld hebben we gebrainstormd over de belangrijkste aandachtspunten wat betreft Leven Lang Leren, en waar aanknopingspunten liggen voor samenwerking in praktijk en onderzoek. Een interessante en inspirerende bijeenkomst. Ik neem u mee aan de hand van een aantal prikkelende uitspraken van de deelnemers.