Arbeidstijden in Nederland

Al eeuwen lang ruilen mensen gewerkte tijd uit tegen salaris. De arbeidstijd werd uitgedrukt in dagen, uren en minuten. Prikklokken legden de aanwezigheid op het werk vast, tot op de minuut nauwkeurig. In de fabrieken werkte men ‘van fluit tot fluit’. De achturige werkdag en de 40-urige werkweek van maandagochtend tot vrijdagmiddag vormden de standaard. De scheiding tussen week en weekend was haarscherp.

Dit systeem is snel aan het verdwijnen. Thuiswerken heeft een hoge vlucht genomen. De coronatijd confronteert ons evenwel ook met de ‘vitale beroepen’: de beroepen waar vaste werktijden en aanwezigheid op het werk noodzakelijk zijn.

Tweedeling

In dit boek beschrijft Ton de Korte hoe de arbeidstijden en de contractuele arbeidsrelaties zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld en wijst hij op een nieuwe tweedeling in de maatschappij. Aan de ene kant zij die betaald worden per minuut en aan de andere kant zij die betaald worden voor een geleverde prestatie. Volgens de auteur, lopen onze arbeidswetgeving en sociale zekerheid hierbij hopeloos op achter. Zij zijn immers volledig gebaseerd op uren en minuten, niet op geleverde prestaties.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Ton de Korte
Titel: Van Prikklok tot Thuiswerken. Arbeidstijden in Nederland
Uitgegeven door: mijnbestseller.nl
Jaar: 2022