Van Tanker naar Speedboot – maak van je medewerkers de motor van innovatie

Een wereld in permanente verandering vraagt om flexibele, adaptieve organisaties. Toch gedragen veel bedrijven zich nog steeds als een trage tanker. Managers missen de kennis om hun medewerkers mee te krijgen in innovatie en zijn daarom veelal niet in staat de organisatie opnieuw uit te vinden. Met weinig voortgang en veel frustratie tot gevolg.

Een nieuw idee praktisch ontwikkelen en implementeren, dát lukt de meeste organisaties nog wel. De schoen begint echter te knellen aan het begin van de innovatie-funnel, wat auteur Pieter Daelman de ‘fuzzy front-end van innovatie’ noemt. Dat is de plek waar nieuwe ideeën – volgens hem – dienen te ontstaan. Voor veel managers is dat nog onbekend terrein, maar Daelman stelt dat organisaties wel degelijk de daarvoor benodigde innovatiecultuur kunnen ontwikkelen en aansturen. Dit boek leert je hoe dat kan.

Van tanker naar speedboot gebruikt daartoe het – volgens de auteur – wetenschappelijk onderbouwde Cromax®-framework. Daarmee worden medewerkers geïnspireerd om mee te denken, nieuwe ideeën aan te dragen en zelf de innovatiemotor van de organisatie te worden. Het geeft zicht op wat werkt en wat moet worden afgeleerd. Het boek biedt concrete handvatten voor het introduceren en onderhouden van een participatieve innovatiecultuur in de organisatie.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Pieter Daelman

Titel: Van Tanker naar Speedboot – maak van je medewerkers de motor van innovatie

Uitgegeven door: LannooCampus, Amsterdam

Jaar: 2020