Het onwrikbare eenbaanskarakter van de loopbaan

Artikel
Editie 2006, nr. 2

Dirk Buyens, Ans de Vos, Leen Heylen, Dimitri Mortelmans, Nele Soens

Het traditionele karakter van de loopbaan is aan erosie onderhevig. Naast maatschappelijke evoluties liggen trends als flexibilisering van de arbeid, globalisering van de economie of opkomst van uitzend- en deeltijdwerk hiervan aan de basis. Om zicht te krijgen op dit veranderende loopbaanconcept voerde het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School in samenwerking met de onderzoeksgroep Gezinsdemografisch Panel (PSBH) van de Universiteit Antwerpen in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid een onderzoek uit naar ‘het begrip loopbaan’. Enerzijds werd een loopbaantypologie opgesteld die de verschillende loopbaanpatronen op de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt. Anderzijds werd de faciliterende of belemmerende impact van de bedrijfscontext op het uitstippelen van de individuele loopbaan onder de loep genomen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.