Signalering:

Noem het een soort ‘basisboek’ verandermanagement. Rob Kayzel bespreekt de beginselen van organisatieveranderingen. Hij start vanuit het individu: hoe groeit een mens, welke levensfase doorloopt de mens en hoe gaat de mens om met veranderingen. Met die kennis in het achterhoofd, stapt Kayzel door richting het begrijpen van organisatieveranderingen. Hij bespreekt de basismodellen, de ontwerp- en de ontwikkelbenaderingen alsmede moderne varianten daarop. Vanzelfsprekend ontbreekt niet de bespreking van weerstand bij verandering. Het boek is bij uitstek geschreven voor studenten. Voor die doelgroep is het een bruikbaar boek. Voor vakprofessionals met enige werkervaring blijft het te veel aan de oppervlakte.

Bibliografische gegevens:

Auteur: Rob Kayzel
Titel: Veranderen met verstand en gevoel
Uitgegeven door: Coutinho, Bussum
Jaar: 2019

Veranderen met verstand en gevoel