Het collectieve stelsel van arbeidsverhoudingen

Artikel
Editie 2003, nr. 4

Ad Nagelkerke & Willem de Nijs

In dit artikel wordt een globaal beeld geschetst van veranderingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, in het bijzonder vanuit het aspect van regelgeving. Als vertrekpunt voor de veranderingen dient het Akkoord van Wassenaar (1982), dat algemeen wordt gezien als een belangrijke naoorlogse omslag in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Vanuit het perspectief dat aan de veranderingen in de regels rond arbeid belangrijke normverschuivingen of, zo men wil, veranderende opvattingen ten grondslag liggen, worden deze normveranderingen beschreven. Ook de daarop gebaseerde regels worden onderzocht naar aard, niveau van beleidsbepaling en uitwerking. Het artikel beperkt zich tot de relevante (beleids)gebieden en bespreekt hiertoe een selectie van een aantal collectieve regels van wet en cao die direct van invloed zijn op de allocatie en beloning van de factor arbeid.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.