Economische effecten op arbeidsorganisaties?

Artikel
Editie 2004, nr. 4

Jeroen Woertman & Ton de Korte

Ondanks de verwachte effecten van de vergrijzing op individuele organisaties, ondernemen veel bedrijven nog steeds geen actie. Desondanks zullen de economische, psychosociale en demografische effecten op organisaties groot zijn. Ondernemingen kunnen hun demografische opbouw echter beïnvloeden door middel van verschillende interventies. Het is daartoe belangrijk om de huidige demografische opbouw van het bedrijf te kennen en de toekomstige opbouw te voorspellen. Een eerste interventie is het stimuleren van een gezond verloop. In de tweede plaats moet de onderneming streng selecteren aan de poort op kosten en verwachte opbrengsten van een werknemer. Op deze relatie tussen kosten en opbrengsten van een werknemer moet gestuurd worden. Van werknemers met een slechte verhouding tussen kosten en productiviteit moet dan afscheid genomen worden. Het is belangrijk de ontwikkeling van de loonkosten te beïnvloeden en te voorkomen dat deze met een hoge leeftijd blijven stijgen. De belangrijkste interventie is evenwel het beïnvloeden van de productie om teruggang bij een stijgende leeftijd te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan op maat toegesneden opleidingstrajecten en het anders inrichten van werkprocessen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.