Redactioneel

Editie 2007, nr. 4

Met dit nummer worden de eerste tien jaar van Tijdschrift voor HRM volgemaakt. Het eerste nummer verscheen lente 1998 en bevatte een kernartikel met een overzicht van het HRM-onderzoek in Nederland, een bijdrage over de onmogelijkheid van een consistent sociaal beleid, een artikel over de mens als belangrijkste concurrentiefactor en ten slotte een bijdrage over personeelsmanagement tussen decentralisatie en een centrale rol. Daarnaast was er een praktijkcommentaar op het kernartikel, was er een interview met een beleidsmaker op het gebied van HRM en een boekbespreking. Deze formule is gedurende de afgelopen tien jaar vrijwel integraal gehandhaafd. Zie voor een verdere analyse van de ontwikkelingen in en rond het tijdschrift de afgelopen tien jaar de column van onze hoofdredacteur Willem de Lange. Niet onvermeld mag blijven dat hij ook degene is geweest die het tijdschrift gedurende deze hele periode met vaste hand heeft geleid. Hulde daarvoor van zijn mede-redactieleden!

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.