Boekbespreking

Klaas ten Have, Management door vertrouwen 

Ritchie de Blieck & Frits Kluijtmans

Slimmer werken (en dat is toch het doel van het nieuwe werken) vraagt dat medewerkers hun competenties volledig inzetten, daartoe ook de ruimte krijgen en dat er meer oog en zorg is voor de ontwikkeling van talenten in organisaties. Dat vooronderstelt ook andere arbeidsverhoudingen waarin, zo blijkt uit het onderzoek van Volberda e.a. in dit nummer, vertrouwen een cruciale rol speelt. Niet alleen vertrouwen van medewerkers in elkaar en in de leiding, maar ook vertrouwen in zichzelf.

Dat thema komt uitgebreid aan de orde in het boek Management door vertrouwen dat recentelijk door TNO Kwaliteit van Leven is uitgegeven. In dit boek wordt verslag gedaan van een groot aantal TNO-onderzoeken die in de periode 2006-2010 uitgevoerd zijn onder de noemer: ‘Zelfmanagement, management op basis van vertrouwen en nieuw HRM’. De onderzoeken beslaan een breed spectrum van zowel kwantitatieve surveys, experimenten als ook kwalitatieve casestudies. Bij deze laatste studies komen nogal wat organisaties voor die doorgaans ook geassocieerd worden als koplopers in Het Nieuwe Werken.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.