Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, ook voor vergelijkbaar werk. In een werkend leven lopen zij gemiddeld 300.000 euro mis. En hoewel vrouwen vaker hoogopgeleid zijn dan mannen, stromen ze amper door naar topfuncties. Er zijn in Nederland zelfs meer directeuren met de naam Peter dan vrouwelijke directeuren. Gelukkig hebben politiek en bedrijfsleven steeds meer oog voor gendergelijkheid. Maar het blijft bij paneldiscussies, posts op sociale media en beleidsnotities, constateert Sophie van Gool. Echte acties, zoals gelijke beloning, langer ouderschapsverlof of het doorlichten van sollicitatie- en beoordelingsprocedures, blijven uit. We richten de aandacht liever op het individu: vrouwen werken toch vaker in deeltijd, en in sectoren die minder goed betalen? Moeten ze niet eerst zelf veranderen?

Dichten van de loonkloof

In haar boek rekent Van Gool af met deze en andere mythes en meningen. Ze is een econoom en ondernemer met een missie: het dichten van de loonkloof. Zij zet zich actief in voor gelijke kansen en gelijke beloning op de arbeidsmarkt. Daarbij roept zij iedereen op de feiten onder ogen te zien en nu eens echt werk te maken van gelijke beloning.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Sophie van Gool
Titel: Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen
Uitgegeven door: Business Contact
Jaar: 2021