Commentaar op het artikel ‘‘Meer is niet altijd beter’: de relatie tussen kwantiteit en kwaliteit van opleidingsinspanningen’ van Luc Sels, Anneleen Forrier, Joost Bollens en Johan Maes.

Editie 2001, nr. 1

Peter Schramade

Ik zet in mijn reactie op de bijdrage van Sels c.s. vraagtekens bij enkele gehanteerde uitgangspunten, gegeven omschrijvingen en gelegde verbanden. Daarbij zal ik zo veel mogelijk aansluiten bij de lijn van hun verhaal. Kern van mijn reactie is dat ik betreur dat interessante en ‘juiste’ inzichten worden afgewisseld met minder goed onderbouwde en in het kader van de probleemstelling van het artikel soms ook onnodige uitspraken.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.