Werk heeft het gebouw verlaten. Anders samenwerken na de corona cultuurshock.

De bekende organisatieantropoloog Jitske Kramer (auteur van Deep Democracy, Jam Cultures, Voodoo en coauteur van De Corporate Tribe en Building Tribes) heeft de tweede lockdown nuttig gebruikt. Zij zonderde zich tien dagen af, bundelde haar inzichten – en die van een aantal van haar lezers en volgers – over werken in de pandemie en schreef een nieuw boek met een toepasselijke titel: werk heeft het gebouw verlaten.

Het boek handelt over hoe de coronapandemie ons in een collectieve cultuurshock heeft gestort en wat de impact hiervan is op ons werkende bestaan. Werkritmes en -routines liggen al maanden volledig overhoop. We worden geconfronteerd met grote onzekerheid en stress, veelvuldig wijzigende – niet altijd even verstandige – crisisbeslissingen en een breed ervaren noodzaak tot aanpassen en veranderen. Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen. Dat vraagt om meer dan thuis een beetje houtje-touwtje-online-kantoortje spelen. De vraag is hoe we de organisatiecultuur erop aanpassen. Hoe geven we leiding op afstand? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op de langere termijn beter uit de crisis te komen? Hoe behouden we de verbondenheid met en de trots op de organisatie en de verbinding met ons team – ook als we elkaar al weken (en soms zelfs maanden) alleen digitaal kunnen ontmoeten? Dat trekt immers een zware wissel op ons emotionele welbevinden.

Volgens Kramer is de vraag ook of dit een crisis is of een transformatie. Welke nieuwe rituelen hebben we nu nodig? Met haar uitgebreide kennis van de antropologie, haar opgedane ervaringen in diverse organisaties en inspiratie uit de vele reizen die zij maakte, poogt Kramer een houvast te bieden voor deze bizarre en vervreemdende tijden. Het boek tracht waardevolle, inspirerende perspectieven en concrete antwoorden te geven op de vragen waarvoor wij ons thans gesteld zien.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Jitske Kramer
Titel: Werk heeft het gebouw verlaten. Anders samenwerken na de corona cultuurshock.
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2020