Artikel
Editie 2006, nr. 1

Peter Ekamper

Het beleid van de Nederlandse overheid om de trend naar steeds vroegere uittreding te keren, werpt zijn vruchten af. Dit is een van de conclusies van een studie door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) naar werkende ouderen in Nederland en België. De arbeidsdeelname van ouderen is sinds 1995 zelfs toegenomen, in alle bedrijfstakken. Bovendien heeft de toenemende krapte op de arbeidsmarkt ook voor een actievere opstelling bij werkgevers gezorgd. Bedrijven laten minder ouderen vertrekken via werkloosheidsregelingen en werkgevers zijn eerder bereid aanpassingen door te voeren die de uitval door arbeidsongeschiktheid voorkomen. Uittreding wordt ook ontmoedigd door omvorming van VUT tot flexibele (pre)pensioenregelingen. Hetzelfde patroon is zichtbaar in België. Immigratie lijkt geen oplossing voor toekomstige knelpunten in de arbeidsmarkt. Hoewel immigratie aanvankelijk een positief effect heeft op de vergroening en bijdraagt aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt, is dit effect maar tijdelijk. Voor de toekomst geldt dat het aandeel niet-actieven in de potentiële beroepsbevolking sterk zal toenemen. En dit komt op gespannen voet te staan met jongere werknemers die niet meer bereid zullen zijn premies af te dragen voor niet-actieve ouderen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.