De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat meer werknemers zwijgen over zaken die hun werk betreffen. Eén op de vijf werknemers behoort tot de zogeheten ‘Covid-19-zwijgers’. Zij zwegen (nog) meer dan anders. Dat blijkt uit onderzoek van Peggy De Prins, associate professor verbonden aan de Antwerp Management School.

Veranderende omstandigheden

Durven werknemers tijdens de Covid-19-periode zich meer of juist minder uit te spreken over de gang van zaken binnen de organisatie waar ze werken? Dat is de vraag die De Prins zich stelde in haar onderzoek. Employee silence tijdens Covid-19. Laten we er niet (langer) over zwijgen. Door de veranderende werkomstandigheden veronderstelde ze een hogere kans op zwijgen.  

 

Negatieve emoties

Voor het grootste deel van de werknemers (67%) gold er geen verschil, zo bleek. Maar ruim twintig procent van de werknemers deed inderdaad minder vaak zijn of haar mond open. Deze groep zweeg (nog) meer dan anders. Negatieve emoties hebben zich in stilte opgestapeld en de kans bestaat dat (post-Covid) de effecten blijven, vreest De Prins. Vooral werknemers die negatief zijn over hun werk of die de relatie met de direct leidinggevenden pessimistisch inschatten, hebben een hoog risico op Covid-19-zwijgen. Dit geldt ook voor mensen die hun organisatie eerder als een conflict- dan een partnerschapsmodel zien.

Jonge werknemers

Ook bij jonge werknemers, midden managers en professionals is de kans groter dat ze ‘gaan zwijgen’. Deze laatste functiegroepen hebben wellicht meer dan andere van thuis uit gewerkt tijdens de Covid-19-periode. Gekeken naar andere kenmerken, valt op dat Covid-zwijgers hun eigen impact binnen de baan en het team lager inschatten dan andere werknemers. Dit is er wellicht mede de oorzaak van dat ze,  gekeken naar hoe dat zwijgen eruit ziet, hoger scoren op het ‘gelaten, cynische zwijgen’. Naast een negatief gezicht van zwijgen, ziet De Prins ook een positieve kant. Ze noemt dat het ‘empathisch zwijgen waarbij werknemers begrip tonen voor de situatie waarin de organisatie zich bevindt en zich daardoor milder opstellen.

Vrouwen

Overigens zegt elf procent van de respondenten juist minder gezwegen te hebben tijdens de Covid-19-periode. Sommige werknemers voelden zich dan ook empowered en uitgedaagd om meer te participeren. Opmerkelijk is dat in deze groep – De Prins noemt het de ‘bevrijde zwijger’ – vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn. Zij hebben de Covid-19-periode aangewend om sterker hun ‘voice’ te ontwikkelen.

Auteurs

Peggy De Prins is als associate professor verbonden aan de Antwerp Management School en als senior onderzoeker verbonden aan het Competence Center ‘Next Generation Work’.
 
Lees meer in het volledige artikel. Daarin ook een aantal aanbevelingen over hoe HR-professionals ervoor kunnen zorgen dat de ‘zwijgers’ toch hun mening delen.
 
Download hier het volledige artikel (pdf)