De coronacrisis zorgt voor een verschuiving in prioriteiten bij mensen die op zoek zijn naar een baan. Zaken als werkzekerheid, een goede leidinggevende en de juiste balans tussen werk en privéleven, worden belangrijker. De inhoud van een baan is juist minder belangrijk dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Jolien Stremersch en Greet Van Hoye van de Universiteit Gent naar de gevolgen van de Covid-19-crisis voor werkzoekenden.

Nieuwe situatie

De doorbraak van het Covid-19-virus en de bijhorende coronacrisis veroorzaakten begin 2020 een nieuwe situatie op de Vlaamse arbeidsmarkt. De toegenomen werkonzekerheid en werkloosheid leidden tot meer werkzoekenden. Daarnaast waren er minder vacatures, verliepen rekruterings- en wervingspraktijken meer online. Ook was er een verschuiving in sectoren.

Eerste fase coronacrisis

In het onderzoek naar het werkzoekproces en psychisch welzijn van werkzoekenden tijdens de coronacrisis wordt gekeken hoe werkzoekenden reageren op deze veranderingen. Daarvoor werden ruim 300 werkzoekenden uit Vlaanderen bevraagd over hun activiteiten en ervaringen met zoeken naar werk. Dit gebeurde tijdens de eerste fase van de coronacrisis in het voorjaar van 2020. Naast andere prioriteiten, zoals het belang van werkzekerheid, bleek de coronacrisis ook een negatieve invloed te hebben op het psychisch welzijn van de werkzoekenden. De bezorgheid om geen baan te vinden nam toe en één op drie werkzoekenden vertoonde ernstige stressklachten. Het mentaal welbevinden was beduidend lager dan vóór de coronacrisis en bovendien veel lager dan dat van de gemiddelde Vlaming in dezelfde periode.

Rekruteringsproces aanpassen

HR-afdelingen kunnen met behulp van de resultaten uit dit onderzoek hun rekruteringsproces aanpassen, aldus de onderzoekers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in hun communicatie inspelen op de jobaspecten die werkzoekenden belangrijk vinden. Werkzoekenden hechten bijvoorbeeld belang aan werkzekerheid, work-lifebalans en een goede leidinggevende. Daarom raden de onderzoekers aan te proberen om een gevoel van zekerheid en langetermijnvisie uit te stralen naar kandidaten. Ook kan rekening gehouden worden met de toegenomen stress en het lagere welbevinden van sollicitanten, aldus de onderzoekers. HR-professionals moeten bijvoorbeeld duidelijk maken hoe de procedure verloopt. Als kandidaten niet geselecteerd worden, moeten ze hier niet alleen van op de hoogste gesteld worden, maar is het ook belangrijk dat aandacht wordt geschonken aan het geven van feedback zodat zij deze kunnen benutten in een volgende sollicitatie.

Auteur

Jolien Stremersch (Doctoraal assistent bij de Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent) en Greet Van Hoye (Hoofddocent bij de Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent).

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.