Op het einde van 2015 heeft het Tijdschrift voor HRM afscheid genomen van drie redactieleden. Frits Kluijtmans, Hans van der Heijden en Gerrit Kreffer zijn met hun werkzaamheden gestopt. De redactie is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange bijdrage aan het Tijdschrift. In de loop van 2015 zijn Marian Thunnissen, Bram Steijn en Camiel van Damme toegetreden. Per 1 januari 2016 is daar Erik Jan van Dalen nog bijgekomen.

Jasmien Sahebali, die gedurende twee jaar als assistent uitgever voor het Tijdschrift heeft gewerkt, heeft elders een functie geaccepteerd. Haar plaats is ingenomen door Wazir Sahebali. Het secretariaat van het Tijdschrift blijft daarmee in de familie. Wij zijn ook Jasmien zeer erkentelijk voor haar grote inzet en voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Tijdschrift.