Sjiera de Vries:

Het is belangrijk dat organisaties (blijvend) ontwikkelen en innoveren. Workplace Innovation (WI1) gaat er vanuit dat daarbij niet alleen aandacht moeten zijn voor technologische innovatie, maar vooral ook aan sociale innovatie. Immers, mensen zijn het belangrijkste kapitaal in organisaties, zoals onder andere wordt verwoord in theorieën als de Resource Based View of the Firm. Daarnaast zijn veranderingen in de manier van werken essentieel voor het effectief benutten van technische innovaties.

Verder lezen? Download hier de pdf.

Bibliografische gegevens

Titel: Workplace innovation: Theory, research and practice.
Auteur(s): P.R.A. Oeij, D. Rus & F.D. Pot
Uitgeverij: Springer