Editie 2011, nr. 1

Ben Jansen & Christine Baaijens

Hoewel schoorvoetend, breekt het zelfroosteren in Nederland steeds verder door. Veranderingen aan de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt liggen hieraan ten grondslag. Het zal echter ook te maken hebben met het feit dat deze vorm van werktijdparticipatie van verschillende kanten wordt gepropageerd. Zo beveelt de Sociaal Economische Raad (SER) het zelfroosteren aan, omdat het een goed antwoord biedt op veel uitdagingen waar organisaties nu en in de nabije toekomst mee worden geconfronteerd. Het wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen staat nog in de kinderschoenen. Maar de voorlopige bevindingen zijn positief. Er blijkt bij zelfroosteren sprake te zijn van een ‘win-win-win’ situatie. Zowel de organisatie, de medewerker als de klant kunnen er beter van worden.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.