Een onderzoek naar antecedenten van ziekteverzuim bij verpleegkundigen

Artikel
Editie 2003, nr. 2

Maria Kerckhoffs-Hanssen & Ton Leijten

Slechte verhoudingen spelen een hoofdrol bij de beslissing van verpleegkundigen om zich ziek te melden. In tegenstelling tot de verwachtingen blijken werktempo, werkhoeveelheid en emotionele belasting het ziekteverzuim niet in directe zin te beïnvloeden. Volgens de onderzoekers is verzuim niet alleen een belastingprobleem, maar vooral een sociaal-organisatorisch proces dat het ziekwordingsproces remt of versnelt. Een goede communicatie vermindert deze emotionele en fysieke druk. De rol van de leidinggevende is eveneens van cruciaal belang. Omdat een gebrekkig gevoel voor controle bij werknemers een belangrijke bijdrage levert aan het ziekwordingsproces, moet de leidinggevende ervoor zorgen dat de werknemer zich gesteund voelt. De rol van de werknemer en de wil om zaken te verbeteren zijn noodzakelijke voorwaarden voor een veranderingsproces.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.