Commentaar op het artikel ‘Half vol of half leeg: arbeidsverhoudingen anno 2008’ van Ton Korver.

Is het glas half vol of half leeg als we kijken naar de arbeidsverhoudingen anno 2008? Korver brengt dit als een vraag, maar de lezer wordt al snel duidelijk hoe Korver erover denkt. Hij uit vele zorg- en kritiekpunten op de gang van zaken, terwijl slechts zeer beknopt en summier aan bod komt waarom het glas ook als half vol gezien kan worden. Met die behoorlijk onevenredige ‘bewijslast’ is de teneur van Korver’s bijdrage duidelijk: het glas is half leeg wat hem betreft. En om geen enkele twijfel te laten bestaan, meldt hij dit ook met zoveel woorden in zijn afsluiting.