Herken en faciliteer uw innovatieve medewerker!

Henk Jan van Essen, Jan de Leede | 26 / 10 / 2020 | Tags: Innovatief werkgedrag, Empowerment, Leiderschap, Casestudie

Wat maakt dat sommige werknemers uit zichzelf innovaties initiëren? En welke factoren zijn daarop van invloed? Promovendus Henk Jan van Essen (Universiteit Twente en Saxion Hogeschool) deed een case studie bij Philips Research onder begeleiding van co-promotor Jan de Leede (UT) en zij concluderen dat zowel persoonskenmerken, autonomie, de werkomgeving en contacten met de buitenwereld belangrijk zijn. Leidinggevenden spelen hierbij een ondersteunende rol. Opvallend detail: voor bonussen die innovatie moeten stimuleren zijn werknemers juist over het algemeen niet erg gevoelig.

Met het onderzoek willen Van Essen en De Leede een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van innovatief werkgedrag (IWG). Dit door dieper in te gaan op de individuele persoonskenmerken van de medewerker met IWG in samenhang met enkele belangrijke contextuele factoren. Hiermee wordt het mogelijk de medewerker met IWG te herkennen en te faciliteren. Met de bevindingen uit het onderzoek is het bestaande conceptuele model voor IWG aangescherpt. Het model kan gebruikt worden door HRM’ers in het herkennen, faciliteren en stimuleren van werknemers met IWG.

lees verder

Download hier de volledige pdf

Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Columns

Transities en goed werk

19 / 12 / 2022|

‘Goede banen’ en ‘goed werk’ gaan dus niet alleen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook over arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen.

De stabiele dagelijkse werkelijkheid van HR-professionals?!

30 / 11 / 2022|

Regelmatig worden vraagtekens gezet bij de toegevoegde waarde van de HR-professional. Onterecht, blijkt uit de HRM Praktijkmonitor. HR-professionals worden keer op keer gezien, benut en gewaardeerd door zowel lijnmanagers als hun leidinggevenden

Events / overig nieuws

Nieuw redactielid: Maarten Renkema

Maarten Renkema (1990) treedt per 1 december 2022 toe tot de de redactie van het Tijdschrift voor HRM. Maarten is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Twente, waar hij onder meer doceert op het gebied van HRM en innovatie ...

Podcast: Moeten we af van het beoordelingesprek?

Aflevering 3: Het beoordelingsgesprek. Moeten we er vanaf ? Professor emeritus Paul Jansen in gesprek met Maaike Blansjaar van Achmea over dit thema waar iedereen wel een mening over heeft. Maar wat zegt de wetenschap? En wat de praktijk?