Herken en faciliteer uw innovatieve medewerker!

Henk Jan van Essen, Jan de Leede | 26 / 10 / 2020 | Tags: Innovatief werkgedrag, Empowerment, Leiderschap, Casestudie

Wat maakt dat sommige werknemers uit zichzelf innovaties initiëren? En welke factoren zijn daarop van invloed? Promovendus Henk Jan van Essen (Universiteit Twente en Saxion Hogeschool) deed een case studie bij Philips Research onder begeleiding van co-promotor Jan de Leede (UT) en zij concluderen dat zowel persoonskenmerken, autonomie, de werkomgeving en contacten met de buitenwereld belangrijk zijn. Leidinggevenden spelen hierbij een ondersteunende rol. Opvallend detail: voor bonussen die innovatie moeten stimuleren zijn werknemers juist over het algemeen niet erg gevoelig.

Met het onderzoek willen Van Essen en De Leede een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van innovatief werkgedrag (IWG). Dit door dieper in te gaan op de individuele persoonskenmerken van de medewerker met IWG in samenhang met enkele belangrijke contextuele factoren. Hiermee wordt het mogelijk de medewerker met IWG te herkennen en te faciliteren. Met de bevindingen uit het onderzoek is het bestaande conceptuele model voor IWG aangescherpt. Het model kan gebruikt worden door HRM’ers in het herkennen, faciliteren en stimuleren van werknemers met IWG.

lees verder

Download hier de volledige pdf

Lezersoproep: Doet u onderzoek naar Covid-19 en HR?

De coronacrisis heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt, op ons werk en onze werkbeleving en daarmee ook op het HRM-vakgebied. Tijdschrift voor HRM heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en we nodigen onderzoekers die empirisch onderzoek hebben gedaan naar de impact van corona op arbeid en HR-gerelateerde zaken van harte uit om een artikel over hun onderzoek bij ons in te dienen. Voor de artikelen gelden de reguliere auteursrichtlijnen, waarbij we de betekenis van de uitkomsten voor de HR-professional niet mogen ontbreken. Gezien de urgentie van het thema streven wij – bij geschiktheid – naar een versnelde reviewprocedure om het artikel binnen afzienbare tijd te plaatsen.

Uw artikelvoorstel kunt u mailen naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl

Columns

25 jaar

21 / 03 / 2023|

Op 21 maart 1998 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor HRM. Dat is nu dus precies vijfentwintig jaar geleden. Terugbladerend in de eerste jaargangen valt op, dat de meeste thema’s waarover we publiceerden, nu nog steeds actueel zijn.

Impactfactor of factor impact

14 / 02 / 2023|

Wetenschappers en onderzoekers hebben elkaar harder nodig dan ooit om samen tot nieuwe kennis en nieuwe praktijken te komen en samen onderzoekend en reflecterend échte impact te maken.

Events / overig nieuws

Podcast: Strategische personeelsplanning, wat werkt?

Aflevering 5: Strategische Personeelsplanning. De arbeidsmarkt is krap, vergrijzing slaat toe, andere businessmodellen, verduurzaming, kortom er wordt nogal wat gevraagd van de collega’s in jouw organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je morgen en overmorgen de juiste kwaliteiten en kennis  in huis hebt?