Mensen gaan steeds meer virtueel bankieren. De ‘ouderwetse bankmedewerker’ aan het loket verdwijnt uit beeld. Hoe ziet de nieuwe bankmedewerker van de toekomst eruit? Waarover moet hij of zij beschikken? Rabobank Nederland ontwikkelde samen met lokale banken een instrument om de huidige bezetting en kwaliteiten enerzijds én toekomstige formatie en competenties anderzijds aan elkaar te koppelen.