Artikel
Editie 2003, nr. 3

Jacques van Hoof, Erna Bruin, Michiel Schoemaker, Arno Vroom

Op het gebied van arbeidswensen neemt het belang van intrinsieke wensen toe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat is verricht in opdracht van de Stichting Management Studies. Het voornaamste doel van het onderzoek was te kijken naar de wensen ten aanzien van arbeid. Gekeken is naar de groep Nederlanders tussen 15 en 65 jaar. Er is vooral naar werkenden, maar soms ook naar niet-werkenden gekeken. Het blijkt dat het belang van intrinsieke aspecten groter is voor hoger opgeleiden dan voor personen met een lage opleiding. Het belang hiervan is echter ook bij lager opgeleiden en jongeren toegenomen. Bij de extrinsieke waarden kwam vooral de wens ten aanzien van een goed salaris naar voren. Deze wens is het sterkst onder lager en middelbaar geschoolden. Gemiddeld genomen wordt weinig belang gehecht aan zekerheid. Deze wens leeft het sterkst onder de laagst opgeleiden. Het maatschappelijk nut van werk scoort eveneens slecht. De wens ten aanzien van promotie- en carrièremogelijkheden leeft vooral bij hoger opgeleide mannen. De relaties tot collega’s en een goede werksfeer worden door bijna iedereen belangrijk gevonden. Een belangrijke trend is de toenemende aandacht voor een goede balans tussen werk en privéleven.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.