Een lange en moeizame weg naar transparantie

Column
Editie 2005, nr. 1

Ritchie de Blieck & Erik Henderickx

Belonen is vandaag meer dan ooit een essentieel beleidsvraagstuk in de organisatiekundige ruilrelatie tussen werkgever en werknemer en bijgevolg een cruciale HRM-praktijk. Enerzijds determineert het loon immers de koopkracht en daarmee de sociale status van de werknemer. Het bepaalt daardoor ook de aantrekkelijkheid als ‘werkgever’, wat meespeelt zowel bij de instroom als met het oog op binding. Anderzijds is de beloning van belang vanuit de zorg van de organisatie om – wat (arbeids)kosten betreft – competitief te blijven en toch competent personeel (‘human capital pool’) te vinden en te binden. Een boutade stelt: ‘if you pay peanuts, you get monkeys’. Voor bestuurders is het vraagstuk echter genuanceerder.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.