Jonge academische werknemers zijn gezonder en presteren beter als zij het gevoel hebben rechtvaardig beoordeeld te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Robin Bauwens, universitair docent aan de Tilburg University onder medewerkers in het hoger onderwijs. Belangrijk hierbij is dat beoordelingen gebalanceerd zijn in termen van verwachtingen en stimulansen.

Grote rol leidinggevende

Prestatiemanagementsystemen hebben als doel medewerkers te ontwikkelen. Toch zijn velen het erover eens dat de huidige systemen vaak leiden tot onbedoelde effecten op het welzijn en de prestaties van academische werknemers. Robin Bauwens keek in Prestatiemanagement in het Hoger Onderwijs: Naar meer aandacht voor leiderschap, welzijn en jongere medewerkers naar vier studies over de succescondities van prestatiemanagementsystemen. Naast een rechtvaardig en gebalanceerd systeem is ook belangrijk dat doelen en verwachtingen consistent worden gerespecteerd. Tot slot is er een grote rol voor de leidinggevende. Die moet zorgen voor een correcte behandeling, voldoende informatie en consistent handhaven van doelen. Dit, zowel tijdens het plannen, opvolgen en evalueren van medewerkers.

Gedrag

Het algemene patroon in de resultaten is dat percepties van prestatiemanagementsystemen positieve relaties onderhouden met het welzijn en functioneren van academische medewerkers, concludeert Bauwens. Met andere woorden, de manier waarop het systeem ervaren wordt, is van belang in hoe medewerkers functioneren en hoe ze zich voelen in hun werk. Wat verder duidelijk naar voren komt is de sleutelrol van leiders bij het faciliteren van succesvolle prestatiemanagementsystemen. Dit geldt zowel voor meer formele aspecten van leiderschap en leidersgedrag, zoals transformationeel leiderschap, alsook voor meer informele en relationele aspecten van leiderschap en leidersgedrag.

Aanbevelingen

Bauwens vindt dat er breder moet worden nagedacht over academische talenten dan louter in termen van onderzoekstalent (e.g. onderwijs, impact, management). Zo moet er meer aandacht komen voor diverse loopbaanmogelijkheden die nauwer aansluiten bij de sterke punten van individuelen en minder uitgaan van het bestaan van één enkele curve waarop medewerkers kunnen beoordeeld worden.

Auteur

Dr. Robin Bauwens is als universitair docent verbonden aan het Department Human Resource Studies bij Tilburg University. Dit artikel is gebaseerd op zijn proefschrift Performance management implementation in higher education: Leaders, success conditions and implications for well-being and performance.

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.