Prestatiemanagement 2.0: van resultaatgericht naar mensgedreven

Wouter Vleugels et al. onderzochten wat de kenmerkende eigenschappen van mensgedreven prestatiemanagement zijn en hoe de transitie naar dit systeem verloopt in de praktijk. Zo blijkt dat mensgedreven prestatiemanagement een sterke focus op de toekomstige ontwikkeling en de toekomstige prestatie van werknemers heeft.