Artikel
Editie 2001, nr. 4

Nicole Torka & Maarten van Riemsdijk

Binnen HRM worden termen als werknemersbetrokkenheid en commitment als cruciale succesfactoren voor een organisatie gezien. Deze aandacht is echter eenzijdig, daar zij zich voornamelijk op de werknemers focust. Mensen als sociaal kapitaal worden nu eenmaal beschouwd vanuit een ‘resource-based view of the firm’. Bovendien bestaat er een veelvoud aan definities van de term ‘betrokkenheid’. De eenzijdigheid waarmee naar betrokkenheid gekeken wordt, gaat echter voorbij aan de complexe aard van het concept. Betrokkenheid heeft meerdere dimensies dan uitsluitend een werknemersperspectief. Betrokkenheid heeft namelijk drie verschillende grondslagen. Indien een werkgever betrokkenheid verlangt, dan moet hij eerst betrokkenheid bij zijn personeel tonen. Deze betrokkenheid bestaat deels uit goede participatiestructuren en heldere regelgeving. Net zo belangrijk zijn de door de organisatie dagelijks uitgezonden signalen. Zelfkennis bij het management is derhalve een vereiste.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.