Na een lidmaatschap van verscheidene jaren heeft Bram Steijn de redactie verlaten. Zijn nieuwe functie van vice-dekaan onderwijs van de Faculteit Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit maakt het continueren van het redactielidmaatschap onmogelijk. De redactie is hem zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen aan het Tijdschrift!