Bram Steijn verlaat de redactie

De redactie is Bram zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen aan het Tijdschrift!