Artikel
Editie 2004, nr. 1

Jo Thijssen

Competenties verdringen in toenemende mate traditionele leerdoelen. Dit is omdat competenties breder toepasbaar en meer veranderingsbestendig zijn dan klassieke leerdoelen, een voorwaarde in een steeds dynamischer wordende werkomgeving. Competentieontwikkeling wordt echter als een haarlemmerolie gezien, zonder dat opleiders en managers stilstaan bij het complexe karakter van dit (container)begrip. Deze complexiteit geldt niet alleen conceptuele problemen omtrent het begrip, maar ook de samenhang tussen competentieontwikkeling, employability en lifelong learning. Op conceptueel vlak zijn er verschillen die betrekking hebben op de aard van de componenten die tot een competentie worden gerekend. Ook zijn er verschillende manieren waarop diverse competenties zijn te categoriseren of te typeren. Een algemeen aanvaarde indeling is zesledig: leer- of scholingscompetenties worden gecategoriseerd als cursorische informatiebewerking, als exploratieve informatieverwerking, als begeleidingsbenutting, als modellingsbenutting, als experimentele ervaringsverwerving en als habituele ervaringsverwerking. De samenhang tussen competentie, employability en lifelong learning wordt ten slotte bepaald door opvattingen over lifelong learning en employability.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.