De 10 Mythes van Agile Werken (en hoe je daarmee om kunt gaan)

Agile Werken is in de afgelopen jaren buitengewoon populair geworden. De belofte is natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk: een wendbare organisatie die beter is toegerust voor een steeds complexere en sneller veranderende wereld. In de praktijk blijkt de invoering van agile werken echter vaak aanzienlijk complexer dan wat op basis van de theorie mag worden verwacht. Wanneer agile werken niet direct werkt zoals beoogd of niet meteen waarmaakt wat het belooft, is de verleiding dan ook groot om weer vrij snel terug te vallen op ‘oude’ gewoonten en routines. Volgens de auteurs is dat jammer, want agile werken biedt immers heel veel goeds.

In De tien mythes van Agile Werken leggen Harry Valkink en Giovanni Dhondt – beiden ervaringsdeskundigen op het terrein – op een nuchtere wijze uit wat in de praktijk kan worden verwacht bij de implementatie van agile werken. Op basis van hun ervaringen met grote veranderingen, gecombineerd met ‘proven practices’ van andere experts en inzichten uit de wetenschap worden praktische handvatten aangereikt die zijn gebaseerd op de principes en de kracht ervan.

Valkuilen vermijden

Het boek helpt bij het vermijden van de valkuilen van agile werken en geeft inzicht in wat nodig is om agile werken te laten slagen in de organisatie. Ervaringen met agile werken op afstand – zoals bijvoorbeeld tijdens de pandemie in toenemende mate gebeurt – zijn daarbij inbegrepen.

Aangezien agile werken gaat over het snel kunnen aanpassen aan situaties, hebben de auteurs ervoor gekozen geen ‘how to’-boek te schrijven met ingewikkelde ‘blueprints’. Zij willen benadrukken dat professionals zelf invulling moeten geven aan agile werken. Daarom beschrijven zij in hun boek tien mythes en hoe professionals – en de organisaties waarin zij werken – daarmee kunnen omgaan. Heilige huisjes worden daarbij niet ontzien, want uiteindelijk is agile werken een middel en geen doel op zich.

Het boek is gericht op iedereen die wil beginnen met agile werken, maar wil ook inspiratie bieden aan professionals die er al mee zijn gestart in hun organisatie.

Bibliografische gegevens

Auteurs: Harry Valkink & Giovanni Dhondt
Titel: De 10 Mythes van Agile Werken (en hoe je daarmee om kunt gaan)
Uitgegeven door: Van Duuren Management
Jaar: 2021