Auteurs: Bram Steijn & Joris van der Voet

Editie 2015, nr. 4

Een van de hervormingen die door het kabinet Rutte/Asscher in gang is gezet betreft de decentralisatie van de zorg naar het gemeentelijk niveau. Logischerwijs is er veel aandacht voor de vraag wat deze decentralisatie voor de patiënten en cliënten van de betrokken organisaties betekent. Vanuit een HRM perspectief is het echter ook relevant om de vraag te stellen wat de decentralisaties in de zorg voor de werknemers betekenen. Wij gaan in dit artikel daarom nader in op het effect van de decentralisatie van de jeugdzorg op de motivatie van de betrokken werknemers. Bij het beantwoorden van onze onderzoeksvraag maken wij gebruik van het concept van de duurzame arbeidsorganisatie.

De Lange heeft met het concept duurzame arbeidsorganisatie een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie in wetenschap en praktijk over duurzaamheid in organisaties. Met dit concept heeft hij invulling gegeven aan de ‘people’ dimensie van de triple P (Profit, Planet, People). Wij zijn het daarbij eens met zijn stelling dat “[het niet zo kan zijn dat] … het maatschappelijk verantwoord ondernemen ophoudt bij de poort van de onderneming” (de Lange, 2005: 13). Relevant is voorts zijn omschrijving van de duurzame arbeidsorganisatie als “de arbeidsorganisatie waarin respect voor de mens en de omgeving tot uitdrukking komt” (ibidem). Deze duurzame arbeidsorganisatie kent daarbij volgens hem drie belangrijke dimensies (respect, omgevingsbewustzijn en continuïteit) en drie fundamentele kernwaarden (balans, vertrouwen en integraliteit).

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.