Artikel
Editie 2002, nr. 2

Bram Steijn

Volgens de literatuur zijn organisaties en arbeidsrelaties de laatste decennia ingrijpend veranderd. Empirisch onderzoek onder 835 werknemers door de Erasmus Universiteit Rotterdam nuanceert dit beeld echter. Het blijkt dat nieuwe productieconcepten weliswaar worden toegepast, maar niet in die mate en vorm die verwacht mogen worden. Voorts omarmen veel organisaties het HRM-denken, maar blijven de praktische implicaties voor werknemers beperkt. In de meeste organisaties heeft de HRM-filosofie niet tot een herijking van de arbeidsrelaties geleid. Ditzelfde geldt voor het employability-denken: employability wordt door veel bedrijven actief gepromoot of gebruikt in de arbeidsmarktcommunicatie, maar dit heeft niet geleid tot een verhoogd ’employabilitybewustzijn’ bij de werknemer. Veel werknemers zijn zich er niet van bewust dat hun baan maar tijdelijk is, hun bereidheid om van baan te veranderen is gering en hun mobiliteit is niet significant hoger dan vroeger.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.