De ontwikkeling van de unieke leider in ieder van ons

Over welk uniek leiderschaps-DNA beschikken Huub Vermeulen, Susan Duinhoven en Wende Snijders? Welke vijf essentiële leiderschaps-eigenschappen zijn kenmerkend voor hun gedrag en wat kunnen andere leiders daarvan leren? Dat zijn vragen die Frank Vogt zich stelt in zijn boek DNA van Leiderschap. Hij wil met het boek tegenwicht bieden aan de boeken over leiderschap die vaak vooral een stappenplan presenteren of die slechts zijn geschreven vanuit het perfectief van een enkele onderneming.

Verankerd

DNA van Leiderschap neemt als vertrekpunt het principe dat leiders niet worden geboren en ook niet worden gemaakt. Het stelt daarentegen dat leiderschap in het DNA verankerd zit en zich in ieder van ons ontwikkelt gedurende onze loopbaan en ons leven. Dat maakt dat wij allemaal unieke leiders zijn – net zoals onze verschillende DNA-strengen ons als mensen uniek maakt.

Volgens Vogt, zijn er echter wel vijf vaste eigenschappen waarmee effectieve leiders zich onderscheiden van minder effectieve leiders. Dat roept overigens de vraag op of we dan toch niet allemaal uniek zijn. Die constante eigenschappen zijn: Expeditie, Gids, Vertrouwen, Context en Zelfbewustzijn. Het boek legt vervolgens uitvoerig uit wat deze vijf eigenschappen inhouden. Vogt stelt dat iedere succesvolle leider in meer of mindere mate over deze eigenschappen dient te beschikken en beschrijft de invloed van de eigenschappen op het DNA van leiderschap.

Basiseigenschappen

Hij illustreert zijn verhaal met dertien portretten van eigentijdse leiders, met elk een verschillend leiderschaps-DNA-profiel. Het zijn CEO’s, ondernemers, adviseurs, artiesten. Allen succesvol. Elk portret belicht tenminste één van de genoemde vijf basiseigenschappen. Ze bieden een intieme kijk op de persoon achter de leider, de ontwikkeling van hun leiderschap en de wijze waarop de essentiële eigenschappen hen als leider hebben gevormd.

DNA van Leiderschap verschaft geen recept voor effectief leiderschap en vertelt ook niet hoe leidinggeven geleerd kan worden. Volgens Vogt is dat een illusie. Het boek biedt wel een structuur voor individuele leiderschapsontwikkeling, ongeacht functie en industrie. Een ontwikkeling tot unieke leider, met een eigen uniek DNA. Relevante vragen in die ontwikkeling zijn: welke essentiële eigenschappen heb ik van nature sterk ontwikkeld, welke minder sterk en hoe zou ik die kunnen versterken?

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Frank Vogt
Titel: DNA van leiderschap. De ontwikkeling van de unieke leider in ieder van ons.
Uitgegeven door: S2 Uitgevers
Jaar: 2022