Reactie op het commentaar van Jeroen de Jong en Marius Meeus op het artikel ‘Sociale innovatie, kern van HRM’.

Editie 2007, nr. 3

Aukje Nauta & Kees Blokland

Het is mooi om te lezen dat De Jong en Meeus het in grote lijnen eens zijn met onze definitie en proposities over sociale innovatie als kern van HRM. Verheugend is vooral hun eindconclusie, waarin zij een schone taak zien voor HR-managers en wetenschappers om te leren omgaan met spanningsvelden die inherent zijn aan sociale innovatie, zoals ‘cohesie, tolerantie, arbeidsparticipatie, sociale wederkerigheid, flexibiliteit en zekerheid’. Een hele waslijst, die ons nieuwsgierig, maar ook een tikje teleurgesteld achterlaat. Want zij werken geen van deze grote begrippen concreet uit, laat staan dat zij precieze opdrachten hierover formuleren voor wetenschappers en HR-managers.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.