Leiding nemen in posttraumatische groei in teams

Door incidenten en destructief leiderschap kunnen teams gemakkelijk getraumatiseerd raken. De relationele bedrading raakt als het ware beschadigd. In dit boek geeft auteur Goof van Amelsvoort handvatten voor het vormgeven aan posttraumatische groei. Het is zijn nalatenschap na jaren van begeleiding van teams en teamleiders. Het vertelt over wat in de praktijk werkt, hoe teams en organisaties kunnen herstellen van trauma’s en over hoe ze uit hun overlevingspatronen kunnen stappen en weer kunnen groeien.

Volgens van Amelsvoort leveren grote tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen in teams de mooiste kansen op voor posttraumatische groei. Teams zijn in zijn ogen ecologische systemen en de kwaliteit van de onderlinge relaties van de teamleden bepalen het succes van het team. De relationele bedrading kan echter ook beschadigd raken, waardoor een team niet langer constructief kan functioneren. Teams kunnen getraumatiseerd raken en teamleden gedragen zich dan als een kudde pinguïns. Zij trekken zich terug en nemen geen verantwoordelijkheid meer voor het geheel. Bij gevaar dat zich aandient, vormt het team bovendien een sterk front tegen de buitenwacht. Doel hiervan is bescherming. Vooral tegen leidinggevenden.

Vormende jeugdjaren

Een kudde pinguïns bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat erover dat we nauwelijks geschikt zijn om samen te werken in moderne organisaties. De auteur gaat in op de vormende jeugdjaren en zoomt in op de waarden die we van huis uit meekrijgen. Die botsen soms met wat collega’s van huis uit hebben meegekregen. Dat leidt tot hindernissen voor succesvolle samenwerking. Ook het management kan hindernissen opwerpen. Door autoritair leiderschap, maar ook door laisser-faire-leiderschap schieten teams bijvoorbeeld vaak in de overlevingsstand.

In deel twee spreekt Van Amelsvoort over het ontstaan van trauma: de beschadiging van de ondergrondse bedrading. Teams kunnen blessures oplopen. Als die niet goed behandeld worden, raakt een team (blijvend) getraumatiseerd. De veerkracht verdwijnt. Ook dan schiet het team in de overlevingsstand. Dit deel bespreekt de verschillende soorten trauma in teams. Trauma’s ontstaan door een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die een overweldigend effect hebben op een team. Het team kan daardoor niet meer gezond functioneren.

Communicatie

Deel drie gaat over posttraumatische groei. Met kennis over het ontstaan van trauma’s in teams, kan gericht worden gewerkt aan het herstel. Daarna kunnen teams weer floreren. Teammanagers kunnen onderzoeken welke mogelijkheden tot interventie er zijn voor het herstel van hun team. Voor posttraumatische groei is verbindende communicatie essentieel. Dat gaat over het verwoorden van emoties en het uitspreken van behoeftes. Door kwetsbaar te durven zijn wordt groei gestimuleerd.

Een kudde pinguïns geeft inzichten en praktische handvatten voor leidinggevenden en teamleden, opdat zij bijdragen aan herstel van trauma en vormgeven aan posttraumatische groei van hun team.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Goof van Amelsvoort
Titel: Een Kudde Pinguïns. Leiding nemen in posttraumatische groei in teams
Uitgegeven door: 2 engage.nu
Jaar: 2022