Dillema’s en uitdagingen voor strategisch HRM in de publieke sector

Bram Steijn, Sandra Groeneveld, Peter van der Parre

Uitgangspunt van dit artikel is dat er behoefte is om apart aandacht te besteden aan Human Resource Management in de publieke sector. Dit heeft te maken met de verschillende contexten waarin publieke en private organisaties opereren. De logica van de contingentietheorie leidt dan tot de conclusie dat deze uiteenlopende context, logischerwijs gevolgen moet hebben voor de te bepalen organisatiestrategie c.q. HR-strategie en dat – gegeven deze verschillen – te nemen HR-maatregelen ook uiteen zullen lopen. Doel van dit artikel is om met deze bril op te kijken naar de actuele uitdagingen waarmee publieke organisaties in hun strategisch HRM beleid te maken hebben.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.