Een procesmodel in vier stappen.

Stel je voor, een organisatie heeft een HR-beleid ontwikkeld dat aan alle eisen van de kunst voldoet: het is gebaseerd op best practices in de sector, het past bij de langetermijndoelen van het bedrijf en het is intern congruent. Maar dat wil nog niet zeggen dat het beleid ook overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Want wat gebeurt er als lijnmanagers het nut van het beleid niet zien en denken dat het voor de medewerkers op hun afdeling niet geschikt is? Wat gebeurt er als zij het niet implementeren? Of wat gebeurt er als lijnmanagers het  niet goed begrijpen of denken dat het in hun afdeling op een andere manier geïmplementeerd moet worden? Wat gebeurt er als zij het anders uitvoeren dan de bedoeling was? Het is belangrijk om een goed beleid te hebben, maar het is net zo belangrijk het beleid goed te implementeren. Wat dat inhoudt en wie daarvoor verantwoordelijk is zullen wij in deze bijdrage behandelen. In het HRM-implementatie procesmodel laten wij zien welke implementatiestappen kunnen worden onderscheiden die een effectieve implementatie van het HRM-beleid bepalen en welke spelers daarbij verantwoordelijk zijn.