Commentaar op het artikel ‘Competentieontwikkeling, employability en lifelong learning’ van Jo Thijssen.

Editie 2004, nr. 1

Gerdi Lambers

Als er één organisatie is, waarin competentieontwikkeling, employability en lifelong learning centraal zou moeten staan, dan is het wel in het onderwijs. Daar immers willen we de leerlingen van nu leer- en werkwijzen aanleren om ze voor te bereiden op de flexibiliteit en veranderingsgerichtheid die ze later moeten hebben (‘Een leven lang leren’, OCW). Het artikel van Thijssen geeft een helder en algemeen beeld van de wijze waarop in HRM naar competentie-ontwikkeling, employability en lifelong leren wordt gekeken. Ik zal vanuit de praktijk van het voortgezet onderwijs een beeld geven van de wijze waarop met bovenstaande begrippen op onze school wordt omgegaan en daarbij de toepasbaarheid van het artikel aangeven.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.