Potentiële wetenschappers van morgen over werkgeversbetrokkenheid

Artikel
Editie 2007, nr. 1

Nicole Torka & Jan Kees Looise

Dit artikel gaat over hetgeen promovendi van hun werkgever verwachten. Meer specifiek gaat het om de vraag wat universiteiten moeten bieden om van deze jonge onderzoekers het stempel ‘betrokken’ te verdienen. Inmiddels is al enige kennis over werkgeversbetrokkenheid verzameld: de betrokkenheid van de werkgever bij de werknemers. Echter, tot op heden heeft het onderzoek zich beperkt tot de beroepsgroepen metaalarbeiders, brandweerlieden en socio-therapeuten. In dit artikel worden daar nu promovendi aan toegevoegd.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.