Een case uit de praktijk van het hoger beroepsonderwijs

Martha Meerman & Rob Gründemann
Editie 2013, nr. 4

De sociale partners in het hoger beroepsonderwijs wilden een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen en uitvoeren van diversiteitsbeleid en schreven daartoe een subsidieregeling.
De subsidie zou een stimulans moeten zijn voor de HR-afdeling om bewust naar
(etnische) diversiteit te kijken bij de instroom, doorstroom en het behoud van talentvolle
medewerkers met een niet-westerse achtergrond. De regeling bleek geen succes (slechts
zes van de beoogde 20 voorstellen werden ingediend) en wij vroegen ons af of we daarmee
ook de conclusie konden trekken dat diversiteit in het hoger onderwijs momenteel
geen onderwerp is, althans niet bij de HR-afdeling waar de subsidieregeling bekend was.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Of zoek verder in de database.