Jan Kees Looise bespreekt Fit for the future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-Beleid:

Rond arbeid is veel beweging en de vraag is hoe organisaties, medewerkers en arbeidsmarktregio’s daar het best op kunnen inspelen. Deze vraag staat centraal in dit boek bundel waaraan zo’n twintigtal bekende HRM-auteurs is meegewerkt. Ondanks deze verscheidenheid aan auteurs is er sprake van een duidelijke samenhang in de bijdragen. Nadat begonnen wordt met een schets van de voornaamste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 1) en de veranderende rol van HRM (hoofdstukken 2 en 3) volgt een bespreking van een aantal mogelijke instrumenten, zoals vitaliteitsmanagement binnen organisaties (hoofdstuk 5), skills for the future (hoofdstuk 6), hybride leeromgevingen in samenwerking met het beroepsonderwijs (hoofdstuk 7) en slim sleutelen aan `futureproof’ werk (hoofdstuk 8). Vervolgens wordt op de aanpakken en ervaringen in een drietal sectoren en één organisatie ingegaan, namelijk: Zorg en Welzijn (hoofdstuk 8 en 12), Transport en Logistiek (hoofdstuk 9), Onderwijs (hoofdstuk 10) en Alliander (hoofdstuk 11). Het boek wordt afgesloten met conclusies over implicaties van de veranderingen van werk voor werkenden, organisaties en de rol van HRM

Het boek is een mooi voorbeeld van toegepast onderzoek: uitgaande van wetenschappelijke concepten en onderzoeksbevindingen slagen de auteurs er goed in de brug te slaan naar toepassing in de praktijk. Het is ook vlot en helder geschreven, met veel praktische voorbeelden. Ook wordt elk hoofdstuk afgesloten met een `take-home message’. De casus-hoofdstukken (8 t/m 12) dragen eveneens sterk bij aan het gevoel dat men goed weet wat er speelt in sectoren en organisaties. Positief is dat de aandacht zich niet alleen richt op het individuele niveau en het organisatieniveau, maar ook op het regionale niveau. Weliswaar is dit laatste niveau duidelijk lastiger te operationaliseren dan de beide eerste twee niveaus – wat is precies een relevante arbeidsmarktregio en op welke manier vindt interactie met deze regio plaats? – maar met het behandelen van de rol van het beroepsonderwijs wordt toch een stap in deze richting gezet. Interessant is ook de benadering van HRM vanuit `meervoudige waarde creatie’.

Verder lezen? Download hier de gratis pdf.

Over Jan Kees Looise:
Jan Kees Looise is emeritus-hoogleraar HRM aan de Universiteit Twente.

Bibliografische gegevens

Titel:Fit for the future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid
Auteur(s): Sarah Detaille en Annet de Lange
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn, 2018