Handboek Recruitment & Employer Branding

De complete vraagbaak voor recruiters, ondernemers en HR-professionals

Steeds meer branches en sectoren worden geconfronteerd met een almaar schaarser wordende arbeidsmarkt, met een recordaantal openstaande vacatures en met een historisch laag aantal werklozen. Dat maakt het voor werkgevers steeds lastiger om de juiste medewerkers te bereiken, te werven, te overtuigen en te behouden. ‘The war for talent’ lijkt te worden gewonnen door de talentvolle werknemers. Daarom is het voor organisaties belangrijk informatie te verzamelen over en inzichten te verkrijgen in de wensen en behoeften van potentiële nieuwe medewerkers en de wijze waarop zij zijn te vinden, te werven en te behouden.

​​​​​​​Het vakgebied Recruitment & Employer Branding heeft in de laatste twintig jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Door de veelheid aan aanbieders en de diversiteit in gepropageerde oplossingen is het voor organisaties echter lastig om keuzes te maken ten aanzien van de aanpak die voor hen best en meest innovatief is. Een aanpak die bovendien past bij hun strategische doelstellingen. Dat is de reden waarom Gusta Timmermans dit handboek voor recruiters, ondernemers en HR-professionals heeft geschreven.

Op orde brengen

Met het Handboek Recruitment & Employer Branding wil zij Nederlandse bedrijven en organisaties bewustmaken van de kansen, mogelijkheden en aandachtspunten op de arbeidsmarkt. Zij daagt werkgevers uit de basis voor het aannemen van personeel op orde te brengen en verder te ontwikkelen. Het boek bevat veel praktische informatie. Over hoe doelgroepen kunnen worden bereikt. Over het maken van een recruitmentstrategie. Over de voor- en nadelen van outsourcing. Over het kiezen van de juiste innovatietools. Hippe werving- en selectie-instrumenten zijn immers niet voldoende. De hele medewerkersreis is van belang: van wervingsplan en onboarding tot ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden en het thuiswerkbeleid. Medewerkers stemmen immers met hun voeten als door de organisatie buiten iets anders wordt verteld dan binnen wordt waargemaakt.​​​​

Timmersmans presenteert in haar boek tevens Het Total Talent Acquisition Model. Dit model ondersteunt bij het maken van een nulmeting voor de organisatie. Waar staan we op dit moment en waar kunnen we verder optimaliseren? Met het model worden adviezen gegeven, handvatten aangereikt, antwoorden verschaft en processtappen op een rij gezet, zodat de organisatie alles kan doen voor het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Gusta Timmermans
Titel: Handboek Recruitment & Employer Branding. De complete vraagbaak voor recruiters, ondernemers en HR-professionals
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2021