Commentaar op het artikel ‘Half vol of half leeg: arbeidsverhoudingen anno 2008’ van Ton Korver.

Ton Korver vraagt zich af of de arbeidsverhoudingen in Nederland nog wel passen bij de (toekomstige) uitdagingen waar Nederland voor staat. Hierbij gaat hij met name in op de (institutionele) betekenis van de vakbeweging ten aanzien van de fundamenteel wijzigende arbeidsmarkt. Korver stelt dat de traditionele arrangementen rondom arbeid met name gericht zijn op het behouden van participatie. Deze focus op participatie zette daarmee dan ook een rem op het inrichten van een meer dynamische arbeidsmarkt. Eigenlijk lijkt Korver te stellen dat de vakbeweging zich dreigt te isoleren als zij niet in staat zal zijn om haar agenda te verleggen.